Certifierad MCC coach, ICF | Ekonomisk framgång | Blomstrande företag | SundBroCoaching Home

Dina drivkrafter som egenföretagare

All energi du behöver för att förverkliga din dröm har du redan inom dig.

Du använder olika drivkrafter för att ta dig dit du vill vara och att vara den du är. Du väljer hur du vill använda din energi.

Frågan är: Vad står i vägen just nu för att ditt företag ska börja blomstra?

Har du en klar vision över ditt företagande som inspirerar och engagerar dig?

Kan du identifiera dina grundstyrkor och värden som gör ditt företag unikt?

Har du för mycket på gång samtidigt och missar "ett steg i taget" - principen?

Sitter du fast i rutiner som inte gagnar företaget?


;

Processens olika faser

Det vi båda vet är att du har en vision och att du vill se din vision blomstra i verkligheten. Antingen är du i ett flöde just nu eller så är upplevelsen att det har gått i stå. Oavsett var vi är i processen, så passerar vi alltid igenom olika faser. Med jämna mellanrum stöter vi på en fas där upplevelsen är att vi fastnar eller inte vet åt vilket håll vi ska fortsätta. Vi kan till och med uppleva att vi misstror vår egen dröm.

Boka ett gratis Utforskarmöte

Vilka utmaningar står du inför just nu och vad skulle det bästa stödet vara för dig? Det är bara du som vet vilket stöd som är det bästa för dig, där du befinner dig just nu som företagare. Det du kan göra tillsammans med mig är att boka ett utforskarmöte där du tar reda på vad ditt nästa steg är och vilket stöd du behöver för att ta det.

Gratis Utforskarmöte

Använd verktyg som hjälper dig att blomstra — ANLITA SundBroCoaching

om du är villig att ta nästa steg som gör det enklare att uppnå de resultat du vill ha. Dina behov och mål är alltid i centrum och styr över vilka verktyg du får, vad du vill ha coaching på och om du vill ha utbildning i hur grundprinciperna ser ut och fungerar när vi går från en idé till att göra den brukbar i verkligheten.

Resultatet  är att du vet och är trygg med vad du ska göra när de obligatoriska motgångarna och trögheten kommer. Du behåller momentum och gör de saker som ligger i linje med din vision och dina mål. Du behåller din energi, kreativitet och glädje. Du kämpar inte längre men anstränger dig gärna för du vet vart du är på väg och varför. Du celebrerar dina framgångar. Att stoppa energiläckage är första steget att vara ekonomiskt framgångsrik.

Kontakta sbc

MCC coach Karin Sundbro i samverkan med en ekonomiskt framgångsrik företagare.
Utbildningsstöd till soloföretagareFoto: Mikael Lundholm

Läs mer om vilka coachingstjänster SundBroCoaching erbjuder© SundBroCoaching,  info@sundbrocoaching.se       SBC-panelwebbyrå:   www.webstudio-aniara.se