Framgångsrik & blomstrande arbetsplats med SundBroCoaching, Karin Sundbro MCC certifierad coach Home

Vision

Vad skulle kunna hända

om vi alla agerar med en önskan om att göra våra handlingar sådana att det blir enklare för våra medmänniskor att leva sina liv i samklang med den de är?

Visionen som SundBroCoaching håller är:

Att varje arbetsplats är en plats där alla har sitt utrymme att bidra med sitt bästa

Att alla stöttar varandra att göra sin arbetsplats till en plats där man är stolt att arbeta

Resultatet blir en arbetsplats som är framgångsrik och blomstrande


;

 

ICF Master Certified Coach, MCC coach Karin Sundbro. Om vi önskar en bestående förändring i våra liv eller på vår arbetsplats är coaching ett genuint kraftfullt verktyg att använda.
Att vara i sitt bästa jagFoto: Cecilia Tofterö

Karin Sundbro

I över 40 år som yrkesverksam vågar jag påstå att coaching är ett genuint kraftfullt verktyg att använda om vi önskar en bestående förändring i våra liv eller på vår arbetsplats. Och då en förändring som är i samklang med den människa vi är. När vi lyssnar inåt, hör vi och vet vi, att vi vill göra skillnad med våra liv, men oftast blir vi inte undervisade i vad eller hur det ska gå till.
Som coach skapar man en trygg och stödjande plats där nyfikenhet, utforskande och lärande kan ske och nya förmågor och kompetenser hos oss börjar blomstra, som leder till nya sätt att göra och uppleva saker.

Vad skulle kunna hända om du agerar mer och mer utifrån den du genuint är istället för att agera utifrån den du tror att du tror, att du är?

Metodik

Grunden i arbetssättet och förhållningssättet som SundBroCoaching utgår ifrån är utarbetad av Academy for Coaching Excellence (ACE) där Dr Maria Nemeths forskning och arbete har pågått i över 30 år. Metodiken härleds från ontologin som beskrivs som läran om varandet.

Hur vi uppfattar tillvaron och verkligheten är beroende av vad vi tar för givet om oss själva, om andra och om situationer och utifrån detta beter vi oss och agerar. Dr Maria Nemeth säger att som coach skapar man ett utrymme där personer kan upptäcka vad som har genuin mening för dem och hur de vill leva sitt liv.

Kontakta sbc


Nöjda kunder

  Jag har under coachingen med Karin fått oerhört värdefulla insikter om mig själv, om mina förmågor och mina möjligheter att komma precis ditt jag vill på precis det sätt jag vill. Idag fokuserar jag för det mesta på rätt saker och använder därför mycket mindre energi och kommer snabbare till det resultat jag vill uppnå. Vid de tillfällen jag tappar fokus och drivkraft har jag av Karin fått redskapen som behövs för att komma på banan igen av egen kraft. Jag har blivit en bättre, tryggare och gladare företagare. Tack Karin!

Katarina Kihlberg
Ansvarig Sälj och Kommunikation
2Goda Vin & Bryggeri
  Jag har haft förmånen att få ha Karin som coach både till mina lärare och till mig själv. Lärarna beskriver de tio coachtimmarna med Karin som ”rena lyxen”. Att ha en närvarande coach som lyssnar, observerar och ställer utmanade frågor har skapat möjligheter att få syn på sitt ledarskap och hela tiden ta ett steg närmare det ledarskap de önskar ha i klassrummet och i mötet med eleverna.
Som rektor har jag fått både coaching och coachande handledning. Karin lyssnar, fångar mina tankar och ställer utmanade frågor så att jag kommer vidare och utvecklar både mig själv, grupperna jag leder och verksamheten. Hon är en mästare på att få mig att hitta svaret hos mig själv! Vi går ofta över i coachande handledning där jag får tips och konkreta verktyg för att kunna coacha medarbetare och utveckla verksamheten. Varje gång känns det så bra. Jag får ny energi, blir tryggare i min ledarroll och får med mig en massa konkreta verktyg att använda för att utveckla verksamheten och de grupper jag leder.

Lena
Rektor på en F-9 skola
  Jag vill varmt rekommendera Karin som är en helt fantastisk coach! Genom sin coaching lockar hon fram mitt bästa jag! Hon är mitt kloka bollplank när helst jag behöver henne och hennes stöd. Hon finns redo att hantera det som dyker upp för mig. Hon är genuint intresserad av mig och att jag når mina mål. Hon stärker mig och hjälper mig tillbaka till mitt fokus, upp på banan igen. Karin är både varm och lyhörd men samtidigt tydlig och tuff och låter inte något slinka igenom och med sina beskrivande bilder hjälper hon mig till nya perspektiv. Detta gör att jag får klarhet, kommer till skott och agerar. Alla behöver en coach som Karin!

Carina Wedin
regionsansvarig
Omställningsfonden
  Jag har valt att bli coachad av Karin eftersom jag är en driven person som vill uppnå de mål som jag satt. För mig är yrke och att lyckas viktigt. För att nå dessa mål måste man vara fokuserad, och på rätt saker. Detta har jag lärt mig mycket om i coachandet. Jag har drivet och viljan men inte full kunskap om hur man projicerar den energi och kraft man har. Av Karins coaching har jag lärt mig detta och har fått stor nytta av det. Det har gett mig kraftfulla resultat både jobbmässigt och på privat plan. De kunskaper jag förvärvat inom coachingen är något jag kommer att ta med mig i framtiden. Coachingen har hjälpt mig att nå det jag vill. Har man viljan och drivet att nå sina mål i livet då kan jag rekommendera Karin Sundbro som coach.

David Levin
Yrke inom ekonomi
Ekonomie kandidatexamen
  I ett utvecklande liv ingår perioder av kaos och förvirring precis innan det nya tar oss vidare. I dessa turbulenta situationer är det lätt att tappa bort sig själv och inte veta hur man ska komma vidare. Jag träffade Karin och kände direkt; här är personen jag vill ha som professionellt stöd. Med hjälp av hennes frågor, kloka ifrågasättande och användbara verktyg är jag på väg ur min bubbla. Nu är jag äntligen på väg mot nya utmaningar och uppgifter. Stort tack för hjälpen!

Johanna Pommer
Personal- och marknadsansvarig
  Förut kände jag mig väldigt stressad och fick kontakt med Karin för att få hjälp med detta. Att bli coachad av Karin har gett mig otroligt mycket. Att få arbeta med en coach ger möjlighet att stanna upp och reflektera kring hur och varför man gör vissa saker. Karin har hjälpt mig att se vad som är viktigt för mig, vilka mina prioriteringar är och hur jag kan göra för att leva därefter. Hon har också gett mig verktyg för att hantera stressiga situationer på det sätt som fungerar bäst för mig. Jag kan verkligen rekommendera henne som coach.

CM
IT-samordnare
Svenska Kyrkan
  Jag har blivit coachad av Karin och det har varit lärorikt, effektivt, kreativt och utomordentligt trevligt. Karin har en smittande positiv hållning, är fackligt utomordentligt duktig och använder sina arbetslivs- och andra erfarenheter på ett klokt sätt.
I denna bransch finns det mycket quick fixes, ytlighet och smartness. Karin har inget av det. Hon är genuin på alla sätt.


Docent
Lund
  Coaching är för mig fantastiska möjligheter att lära mig nya verktyg att hantera min vardag med. Genom Karins coachande samtal har jag bit för bit fått klarhet i varför jag reagerar, på vad jag reagerar och hur jag hanterar mitt agerande i samspel med andra människor. Det kan vara på arbetsplatsen, bland vänner eller familjen. Coaching innebär att bygga upp insikter om mig själv, samt att se möjligheterna att förändra mitt handlande till att överensstämma med mitt sanna jag. För mig handlar det också om att se mönster och att bryta mönster. Det kan vara mycket svårt att se sin egen baksida. Karins frågor har öppnat mina möjligheter att upptäcka mig själv som en hel människa med enormt många möjligheter. Alla är vi experter i våra egna liv. Den som äger problemet äger också lösningen. Med god hjälp och sakkunnig ledning är detta möjligt för alla som är intresserade av sin egen utveckling. Jag kan varmt rekommendera Dig att ta kontakt med Karin.
Det kan bli början på Ditt livs mest spännande resa. En resa i Dig själv.

GB
Lärare
filkand i pedagogik
Kvalitetssäkring och Integritetspolicy


Som ICF Master Certified Coach, MCC följer SundBroCoaching International Coach Federations etiska regler för coacher och de 11 kärnkompetenserna.
Från Academy for Coaching Excellence följs den professionella standard som utbildningsföretaget har i coachande ledarskap och coachande verktyg, samt deras coachingmodell.
SundBroCoaching följer också EU:s dataskyddsförordning (General Data Protection Regulation).

Min utbildningsbakgrund

Som coach har jag en gedigen utbildningsbakgrund från Academy for Coaching Excellence (ACE) som både coach och utbildare i coachande ledarskap och coachande verktyg. Årlig förnyelse av ACE-licensen med 2 dagars utbildning, egen individuell coaching 1 gång i månaden, coachande handledning i grupp var 6:e vecka. Olika fortbildningskurser.

Till ace


Coacherna största branschorganisation globalt är International Coach Federation (ICF). De kvalitetssäkrar coachutbildningar och coacher. ICF är ledande i att utveckla och definiera filosofin om coaching och etablera en grund för etisk standard som ICF medlemmar förbinder sig att följa. Medlem sedan 2008. ICF Sverige är ansluten till Företagarna.

Till icf sverige


Certifiering och Utbildning till Coach

ICF Master Certified Coach, MCC genom International Coach Federation.
Coachutbildad genom Coachutbildning.se och Academy for Coaching Excellence.

Licensed Academy Trainer (LAT) 2012 genom Academy for Coaching Excellence.

Tidigare yrkeserfarenhet

Lärare, Utbildningskonsult, Busschaufför, Alternativmedicinsk fysioterapeut och Konsult i personlig utveckling.

Läs mer om vilka coachingstjänster SundBroCoaching erbjuder© SundBroCoaching,  info@sundbrocoaching.se       SBC-panelwebbyrå:   www.webstudio-aniara.se