SundBroCoaching | Olika ansvar på arbetsplatsen | Hållbara förändringar, samverkan på arbetsplatsen Home

Allas angelägenhet

Vår arbetsplats är allas vår angelägenhet, vi har lika och olika ansvar

Ansvaret som är lika för oss alla är att till 100% göra mitt bästa i alla lägen utifrån min förmåga.
Vilka utmaningar står ni inför just nu eller inom kort och vilket stöd skulle vara det bästa för er just nu?

Vill du lära dig hur du:

Fokuserar din uppmärksamhet på det som verkligen är viktigt, för att öka effektiviteten?

Konsekvent agerar utifrån det du har lovat att göra, för att nå det du vill uppnå?

Skapar hållbara förändringar i hur du ser på och genomför saker, så att livet blir enklare?


;

Är du...

Oavsett om du är ny som chef eller har varit med ett tag, vilken ledare vill du vara?

Har du tydliga och klara strategier för tillväxt och framgång?

Skulle ditt sätt att kommunicera med personal och kunder kunna bli bättre?

Har du förmågan att komma fram till kreativa lösningar även under stress?

Viktiga frågor till ledningsgruppen

Är ni samspelta och stödjer varandra i ert dagliga arbete?
Hur gör ni företagets värderingar synliga i verksamheten?
Hur använder ni medarbetarnas kompetenser?
Arbetsmiljöutbildningar, hur blir de brukbara i vardagen?
Vilket stöd får medarbetarna som är kvar efter en omorganisation?
Hur knyter ni ihop nya måldialogen med den som var förra året?
Hur hänger lönesamtalet ihop med måldialogen?

Det finns en mängd olika frågor att ställa

Vilken är den viktigaste och enklaste frågan för er att börja med?

Ett framgångskoncept är att:

Ha en stödjande ledningsgrupp.

Använda medarbetarnas kompetenser, se dem och visa uppskattning.

Göra all fortbildning som sker brukbar i vardagen, annars är det bara läckage av tid, pengar och engagemang.

Hela företaget lever som ni lär. Kunder och klienter ska tycka om att vara i er närhet.

Ha ett fungerande hälsoekonomiskt perspektiv.

Kreativa APT-möten.

Ständigt pågående arbetsmiljöarbete, både social arbetsmiljö och organisatorisk.

Involvera fackliga ombud och skyddsombud i förändringsarbetet.

Ta itu med problem direkt.

Kontakta SundBroCoaching för ett gratis Utforskarmöte, för att se vad det bästa stödet skulle kunna vara för dig och din personal just nu.

Gratis utforskarmöte

Det sägs att medarbetarna är arbetsplatsens bästa resurs

- Det tror jag på!

Det är detsamma som att ett fotbollslag är ett lag tack vare sina spelare. Men det räcker ju inte, vi måste veta vad vi ska göra, vilka spelregler som gäller, var vi gör mål och bli bättre på det vi redan är bra på. Med andra ord, varför vi spelar spelet?

Självklart ska vi ha förutsättningarna för att göra ett bra jobb, men vi har också ett eget ansvar.

Vilka utmaningar står du inför just nu på arbetsplatsen?

Om du tittar 6 månader framåt, vad skulle det vara som gör dig stolt över att jobba på din arbetsplats?

Vad behöver hända för att detta ska kunna börja formas?

Vem eller vilka på arbetsplatsen behöver involveras?

Vad gör dig glad i hjärtat?

Eller

upplever du att orken och lusten håller på att ta slut?

Vad skulle det bästa stödet vara för dig just nu för att stoppa ditt energiläckage?

Eller

är du redan sjukskriven?

Vad skulle det bästa stödet vara för dig just nu för att orka se framåt och börja ta små, små steg tillbaka till arbetet?


Kontakta SundBroCoaching för ett gratis Utforskarmöte, för att se vad det bästa stödet skulle kunna vara för dig just nu.

Gratis utforskarmöte

Som fackligt ombud

Vilka utmaningar står ni inför just nu?

Av alla de utmaningar ni har, vad skulle den lägst hängande frukten vara att plocka?

Detta betyder helt enkelt att se det som är det absolut enklaste att göra, för att uppleva lite mer av balans och samklang mellan verkligheten och vad som förväntas av oss.

Finns det ett flöde mellan APT, samverkansgruppen och ledningsgruppen?

Kontakta SundBroCoaching för ett gratis Utforskarmöte, för att se vad bästa stöd för dig som fackligt ombud skulle vara just nu.

Gratis utforskarmöte

Som skyddsombud

Har du förutsättningarna för att vara aktivt verksam som skyddsombud?

Vad behövs för att underlätta ditt arbete som skyddsombud?

Upplever du att det ni bestämmer i arbetet med SAM (systematiskt arbetsmiljöarbete) blir genomfört?

Vilket stöd skulle vara det bästa för dig och dina kollegor?


Vilket stöd skulle vara det bästa för dig och dina kollegor?
Kontakta SundBroCoaching för ett gratis Utforskarmöte, för att se vad bästa stöd för dig som skyddsombud skulle vara just nu.

Gratis utforskarmöte

Läs mer om vilka coachingstjänster SundBroCoaching erbjuder© SundBroCoaching,  info@sundbrocoaching.se       SBC-panelwebbyrå:   www.webstudio-aniara.se