Företagsutbildningar | ICF Certifierad coach | Coachingtänster | Coachande handledning| SundBroCoaching Home

Coachingtjänster


ANLITA SundBroCoaching

Jag vill bjuda in dig

att använda din kunskap på ett lite annorlunda sätt.

Jag tror att det är okej

för dig att göra saker enklare och att du samtidigt känner dig kraftfull och fokuserad på uppgiften.

I ett samarbete med mig

kommer du att enklare se dina lösningar, agera utifrån din insikt och skapa det resultat du önskar dig eller din grupp.

ICF Master Certified Coach, MCC, Karin Sundbro, avtal skrivet om kommande företagsutbildningar.
Samarbete för framgångFoto: Cecilia Tofterö

Gratis Utforskarmöte

Många upplever att de kämpar med något eller ältar samma saker och kommer inte vidare

Energin läcker och man tappar både ork och lust. Det kan vara inre hinder men också yttre.

Så, vad står du/ni inför just nu?

Vad kostar det på, att vara i detta?

Vad händer med dig/er om detta får fortgå?

Var skulle du/ni hellre vilja vara?

Ta möjligheten att under en timma utforska tillsammans med mig.

vad du vill ska hända,
var du helst vill vara och
vad är då det första lilla steget att ta som målmedvetet för dig dit du vill vara.

Syftet med utforskarmötet är att du sätter ord på det som är viktigt

och upptäcker vad som brukar stoppa dig/er. Du ser också vad som är möjligt och som kan hända när du ökar din förmåga att ta dig förbi dessa hinder. Kanske är du intresserad av att jobba vidare tillsammans med mig eller så vet du ett annat steg att ta. Oavsett så är du medvetet på gång i den förändring du vill skapa i ditt liv/arbetsplats.

Kontakta sbc

Förväntningar

Både du och jag har ett ansvar för att det som du vill ska hända händer. Du bidrar till innehållet i processen och jag ger förutsättningen för att processen är i rörelse framåt.

Dina förväntningar på mig

När du ingår ett coachsamarbete kan du förvänta dig att du kommer att se nya perspektiv på de utmaningar du står inför. Du kommer att se andra möjligheter och hitta nya lösningar, förändra ditt sätt att tänka och bli bättre på att fatta beslut. Du ökar din förmåga att hantera relationer och att genomföra de saker som du åtar dig att göra, med en större klarhet och fokus. Du ökar också din resilienta förmåga, vilket innebär att du snabbare återtar ditt fokus och relevanta agerande.
Du kommer att se positiva förändringar både i ditt yrkes- och privatliv när dina åtaganden sammanfaller tydligare med dina kvaliteter och kompetenser.

Mina förväntningar på dig

Att du fortsätter vara den hjälte du i sanning är, kompetent och komplett. Att du är villig att förflytta din dröm till den fysiska världen, med andra ord skapa mål som du vill uppnå och som gör att ditt hjärta sjunger. Att du är villig att göra det du säger du ska göra och att du låter andra glädjas med dig i det du gör. Att du fortsätter att veta att det är du som har alla dina svar.

Individuell coaching

Om det skulle vara värdefullt för dig att använda mina tjänster så startar vi coachingspaketet för Individuell Coaching.

Börja med

att kontakta SundBroCoaching för ett gratis Utforskarmöte, för att se vad bästa stöd för dig skulle vara just nu.

Gratis Utforskarmöte


Individuella samtal:

10 sessioner under 5 månader plus support under hela resan.

Samtalet sker över Skype eller telefon. Vi kan också träffas på din arbetsplats. Samtalet är mellan 45 och 55 minuter.

Gruppcoaching

Om det skulle vara värdefullt för er att använda mina tjänster så startar vi Coachingspaketet för Grupper.

Börja med

att kontakta SundBroCoaching för ett gratis Utforskarmöte, för att se vad bästa stöd för er skulle vara just nu.

Gratis Utforskarmöte

Gruppcoaching innebär att ni tillsammans hittar lösningarna och ser vad bästa resultatet kan bli.
Bonus är att när ni börjar skapa lösningar tillsammans och börjar blomstra, lär ni er samtidigt en arbetsmetod som kan förflytta er vart ni vill under resten av yrkeslivet.

Coachingspaket för Grupper:

Gruppcoaching: 7 sessioner under 5 månader.

Coachingen sker på arbetsplatsen. En session är 2 timmar. Deltagarantal är mellan 3 till 8 deltagare.

Givetvis så finns det skräddarsydda Coachingspaket för Grupper.

Kontakta sbc

Coachande Handledning

Börja med att kontakta SundBroCoaching för ett gratis Utforskarmöte, för att se vad bästa stöd för dig skulle vara just nu.

Gratis Utforskarmöte


Coachande Handledning är handledning med coaching som metod. Handledning ger dig utrymme och tid för att utveckla din roll och arbetsmetoder för att vara ett coachande stöd till medarbetare. Många gånger är det både ensamt och krävande att vara chef eller ledare och då måste möjligheten finnas att få fylla på energi.

Vem är du villig att vara som chef eller ledare?

I handledning får du utrymme att se vem du är, varför det inte alltid blir som vi tänkt och hur du ändå kommer dit du vill vara.

Verktygen du får, din egen upplevelse och utveckling använder du i dina egen möten med personal och stödjer dem att vara det bästa av sig själva.

Personal i stödjande och hjälpande yrken

Coachande Handledning är också ett stöd för olika yrkesgrupper som behöver få utrymme att reflektera, hitta nya lösningar och komma i samklang med sig själva igen.

Om det skulle vara värdefullt för dig att använda mina tjänster så startar vi en prenumeration på Coachande Handledning.

Prenumerera på Coachande Handledning i 3 månader, 6 månader, 9 månader eller 12 månader.

Handledningen skräddarsys utifrån behovet som finns.
Handledningen kan ges individuellt och/eller i grupp.

Kontakta sbc

 

ICF Master Certifierad Coach, MCC Coach Karin Sundbro,  verksam i coachande handledning.
Coachande handledningFoto: Cecilia Tofterö

Företagsutbildningar

Utbildningarna kan utformas som halv-, hel eller flerdagsevent. Här får du både lära dig och träna på olika grundprinciper som styr över "hur saker går till" när du vill göra förändringar, utforska nya saker eller bara förenkla din vardag. Och det viktigaste, att du använder och gör din kunskap brukbar i vardagen tillsammans med dina kollegor. Delar av utbildningarna kan ges som introduktionsföredrag.

Fyra utbildningar att ta del av är

Grundläggande principer som styr

Cochande ledarskap

5 steg att lyckas med ett projekt

4 positioner som garanterar framgång

 

ICF Master Certifierad Coach, MCC coach Karin Sundbro i samspråk med deltagare under en företagsutbildning.
Utforska nya sakerFoto: Cecilia Tofterö


Grundläggande principer som styr

Denna utbildning ger dig svar på bland annat:

Önskar du att tagna beslut snabbare skulle bli förverkligade?

Önskar du att alla skulle följa de tagna besluten?

Varför blir det inte som man bestämt?!

För att kunna skapa spel värda att spela och mål värda att spela för, behöver vi ha kunskap om vilka grundläggande principer som styr över vår fysiska verklighet. Och, vi behöver också ha vetskap om hur våra omedvetna trossatser styr vårt beteende och varför det oftast inte blir som vi tänkte.

Kontakta SundBroCoaching och skräddarsy er utbildning och få de verktyg som leder till framgång.

Coachande Ledarskap

Det kan uppfattas som paradoxalt, men för att komma i mål och uppnå det bästa resultatet så behöver fokus i första hand vara på hur teamet mår och samarbetar. Din uppgift som chef är att i ditt ledarskap se och ge förutsättningarna till att alla i teamet på bästa sätt stödjer varandra och underlättar för varandra, att både vara och göra sitt bästa.

Kontakta SundBroCoaching och se vad som behövs för ett självklart ledarskap.

5 steg att lyckas med ett projekt

Lär er mer om vad som krävs för att både lyckas med och behålla ett projekt framgångsrikt. Ingredienserna är skapande, lansering, momentum, stabilitet och genombrott.

Lär om hur man undviker fallgroparna som gör att projekt faller till marken och luften går ur gruppen.

Kontakta SundBroCoaching och berätta om era behov och boka in en kurs.

4 positioner som garanterar framgång

Vår definition av framgång är:
Framgång är när du gör det du säger du ska göra, konsekvent, med klarhet, fokus, lätthet och grace.
Dessa fyra positioner är en grundbult i våra liv. Lär er om hur ni hittar denna grundbult i er själva och i ert arbetslag.

Kontakta SundBroCoaching och skapa er unika kurs som grund till fortsatt blomstrande.

Kontakta sbc

Föredrag / Workshops


Tidlös visdom

Skulle det vara okej om livet var enklare?

Skapa och uttrycka sin Livsplan

Livsprocessens cykler

Kontakta sbc


 

ICF Master Certified Coach, MCC coach Karin Sundbro. Att förflytta sig från där man är till dit man hellre vill vara på framgångsrikt sätt görs enklast med en certifierad coach.
Att vara trött på att vara trött på...Foto: Mikael Lundholm

Läs mer om vilka coachingstjänster SundBroCoaching erbjuder© SundBroCoaching,  info@sundbrocoaching.se       SBC-panelwebbyrå:   www.webstudio-aniara.se